Πρόγραμμα Τηλεδιασκέψεων (Επιλέγετε για μεγέθυνση)

9ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ 

Προγραμματισμένα μαθήματα εξ αποστάσεως  Απο Δευτέρα 6/4/2020 εως Κυριακή 12/4/2020

ΔΕΥΤΕΡΑ 6.4.2020

10:00-10:45 Α4 Φυσική / 10:00-11:00 Γοικ. ΑΕΠΠ / 10:00-11:00 Γθεωρ1 Ιστορία

10:30-12:00 Α3 Αρχαία Ελληνικά

11:15-12:00 Α1-Α2 Φυσική / 11:00-12:15 Β4 Νεοελληνική Γλώσσα / 11:00-12:00 Γ5 Νεοελλ. Γλώσσα

11:30-12:30 Β1 Μαθηματικά / 11:30-12:30 Γθεωρ2 Αρχαία Ελληνικά

12:30-13:30 Α1Αρχαία Ελληνικά / 13:00-13:50 Α2 Αρχαία Ελληνικά / 13:00-14:00 Α3 Αγγλικά

15:00-16:00 Α2 Χημεία / 18:00-19:30Βθεωρ Αρχαία Ελληνικά (ενισχυτική διδ/λία)

ΤΡΙΤΗ 7.4.2020

10:00-11:00 Β3 Μαθηματικά / 10:00-11:00 Γοικ ΑΕΠΠ / 10:00-11:30 Γθετ Φυσική

10:00-12:00 Γθεωρ1 Αρχαία Ελληνικά

11:00-12:30 Α1 Ερευν. Εργ. / 11:00-11:50 Α2 Αρχαία Ελληνικά / 11:15-12:15 Α4 Μαθηματ.

12:00-13:00 Β2 Νεοελληνική Γλώσσα

13:00-14:00 Α2 Αγγλικά / 13:00-14:15 Β1 Νεοελληνική Γλώσσα

13:30-14:30 Γ3 Νεοελληνική Γλώσσα / 15:00-16:00 Α4 Χημεία

ΤΕΤΑΡΤΗ 8.4.2020

10:00-11:00 Γοικ ΑΕΠΠ / 10:30-11:30 Βθετ1 Φυσική

11:00-12:00 Γθεωρ1 Ιστορία / 11:00-12:00 Γθεωρ2 Αρχαία Ελληνικά

12:00-13:00 Α1-Α2Άλγεβρα/ 12:00-12:45 Α3 Φυσική / 12:00-13:00 Γ5 Νεοελλ. Γλώσσα

12:00-13:00 Β1 Μαθηματικά / 12:00-13:00 Β2 Αγγλικά / 12:30-13:30 Γ2 Νεοελληνική Γλώσ.

13:00-14:00 Β3 Αγγλικά / 14:00-15:00 Β2-Β4 Άλγεβρα

15:00-16:00 Α1 Χημεία / 18:00-19:30Βθεωρ Αρχαία Ελληνικά (ενισχυτική)

ΠΕΜΠΤΗ 9.4.2020

10:00-11:00 Β1 Λογοτεχνία / 10:00-11:00 Β3 Μαθηματικά / 10:00-11:00 Γοικ-ΑΕΠΠ

10:00-11:30 Γθετ Φυσική / 10:00-12:00 Γθεωρ1 Αρχαία Ελληνικά

11:00-11:50 Α2 Αρχαία Ελληνικά / 11-12:30 Α3 Ερευνητική Εργασία

11:00-12:00 Γθεωρ2 Αρχαία Ελληνικά

12:00-12:45 Β1 Φυσική / 12:15-13:30 Γ3 Νεοελληνική Γλώσσα

13:00-14:00 Α1 Αγγλικά / 14:00-15:00 Α1-Α2 Άλγεβρα

20:00-22:00 Γθετ-Γυγ Χημεία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.4.2020

10:00-11:00 Α4 Μαθηματικά / 10:00-11:00 Γοικ ΑΕΠΠ

10:00-11:30 Βθεωρ Αρχαία Ελληνικά (ενισχυτική)

11:00-12:00 Α3 Αρχαία Ελληνικά / 11:00-12:00 Β3 Νεοελληνική Γλώσσα

11:00-12:00 Γ2-Νεοελληνική Γλώσσα / 11:00-12:00 Γ5 Νεοελλ. Γλώσσα

11:45-12:45 Α1 Αρχαία Ελληνικά

12:00-12:50 Γθεωρ2 Ιστορία / 12:00-13:00 Β1 Αγγλικά /12:00-13:00 Β2 Νεοελληνική Γλώσ.

13:00-13:50 Α1 Ιστορία / 14:00-15:00 Β2-Β4 Άλγεβρα

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.4.2020

12:00-13:30 Βθεωρ Αρχαία Ελληνικά

14:00-15:00 Β1 Λογοτεχνία / 15:00-16:00 Β4 Λογοτεχνία

16:00-18:00 Γθετ-Γυγ Χημεία

ΚΥΡΙΑΚΗ 12.4.2020

12:00-12:50  Γθεωρ2 Ιστορία / 12:00-13:30 Βθεωρ Αρχαία Ελληνικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Όσον αφορά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το διάστημα κατά το οποίο τα σχολεία παραμένουν κλειστά, σας ενημερώνουμε ότι στο Σχολείο μας εκτός από την σύγχρονη διδασκαλία (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Webex), για την οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σχολείου ωρολόγιο πρόγραμμα με τις ώρες των μαθημάτων, εφαρμόζεται και η ασύγχρονη διδασκαλία με την αποστολή εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές και την επεξεργασία του.

                                                                                     Από την Διεύθυνση