Επιλογή Γλώσσας

Κτιριακές Υποδομές

Το σχολείο μας διαθέτει δύο εργαστήρια πληροφορικής. Το κάθε ένα περιέχει 13 τερματικούς σταθμούς. Στα εργαστήρια γίνονται τα μαθήματα των υπολογιστών, αλλά και τμήματα ερευνητικών εργασιών (projects), λόγω του ότι υπάρχουν εκεί τα απαραίτητα εφόδια (σύνδεση internet, βιντεοπροβολέας).

Διαθέτει επίσης και δύο εργαστήρια φυσικών επιστημών. Στο ένα μάλιστα υπάρχει μόνιμα τοποθετημένος βιντεοπροβολέας στην οροφή ο οποίος υποστηρίζει ασύρματη σύνδεση για την διευκόλυνση των μαθημάτων.
Επίσης υπάρχει μια κοινόχρηστη αίθουσα αμφιθεάτρου στην οποία πραγματοποιούνται οι γιορτές του Σχολείου, οι θεατρικές παραστάσεις που εκπονεί η θεατρική ομάδα του Σχολείου. Επίσης επειδή και αυτή η αίθουσα έχει μόνιμα τοποθετημένο βιντεοπροβολέα είναι επίσης δυνατή και η εκπόνηση παρουσιάσεων στα πλαίσια ερευνητικών μαθημάτων και των λοιπών μαθημάτων του Σχολείου.