Επιλογή Γλώσσας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2020

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (μαθητές ή απόφοιτοι).

 

Εδώ θα βρείτε το link (Σύνδεσμο)  

https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/to-thema-exetaseis 

όπου περιγράφεται συνοπτικά η διαδικασία της Αίτησης-Δήλωσης και _όπου υπάρχουν όλα τα σχετικά

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ της Αίτησης-Δήλωσης_ και οι σχετικές οδηγίες.

 

Πρόγραμμα Τηλεδιασκέψεων (Επιλέγετε για μεγέθυνση)

9ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ 

Προγραμματισμένα μαθήματα εξ αποστάσεως  Απο Δευτέρα 6/4/2020 εως Κυριακή 12/4/2020

ΔΕΥΤΕΡΑ 6.4.2020

10:00-10:45 Α4 Φυσική / 10:00-11:00 Γοικ. ΑΕΠΠ / 10:00-11:00 Γθεωρ1 Ιστορία

10:30-12:00 Α3 Αρχαία Ελληνικά

11:15-12:00 Α1-Α2 Φυσική / 11:00-12:15 Β4 Νεοελληνική Γλώσσα / 11:00-12:00 Γ5 Νεοελλ. Γλώσσα

11:30-12:30 Β1 Μαθηματικά / 11:30-12:30 Γθεωρ2 Αρχαία Ελληνικά

12:30-13:30 Α1Αρχαία Ελληνικά / 13:00-13:50 Α2 Αρχαία Ελληνικά / 13:00-14:00 Α3 Αγγλικά

15:00-16:00 Α2 Χημεία / 18:00-19:30Βθεωρ Αρχαία Ελληνικά (ενισχυτική διδ/λία)

ΤΡΙΤΗ 7.4.2020

10:00-11:00 Β3 Μαθηματικά / 10:00-11:00 Γοικ ΑΕΠΠ / 10:00-11:30 Γθετ Φυσική

10:00-12:00 Γθεωρ1 Αρχαία Ελληνικά

11:00-12:30 Α1 Ερευν. Εργ. / 11:00-11:50 Α2 Αρχαία Ελληνικά / 11:15-12:15 Α4 Μαθηματ.

12:00-13:00 Β2 Νεοελληνική Γλώσσα

13:00-14:00 Α2 Αγγλικά / 13:00-14:15 Β1 Νεοελληνική Γλώσσα

13:30-14:30 Γ3 Νεοελληνική Γλώσσα / 15:00-16:00 Α4 Χημεία

ΤΕΤΑΡΤΗ 8.4.2020

10:00-11:00 Γοικ ΑΕΠΠ / 10:30-11:30 Βθετ1 Φυσική

11:00-12:00 Γθεωρ1 Ιστορία / 11:00-12:00 Γθεωρ2 Αρχαία Ελληνικά

12:00-13:00 Α1-Α2Άλγεβρα/ 12:00-12:45 Α3 Φυσική / 12:00-13:00 Γ5 Νεοελλ. Γλώσσα

12:00-13:00 Β1 Μαθηματικά / 12:00-13:00 Β2 Αγγλικά / 12:30-13:30 Γ2 Νεοελληνική Γλώσ.

13:00-14:00 Β3 Αγγλικά / 14:00-15:00 Β2-Β4 Άλγεβρα

15:00-16:00 Α1 Χημεία / 18:00-19:30Βθεωρ Αρχαία Ελληνικά (ενισχυτική)

ΠΕΜΠΤΗ 9.4.2020

10:00-11:00 Β1 Λογοτεχνία / 10:00-11:00 Β3 Μαθηματικά / 10:00-11:00 Γοικ-ΑΕΠΠ

10:00-11:30 Γθετ Φυσική / 10:00-12:00 Γθεωρ1 Αρχαία Ελληνικά

11:00-11:50 Α2 Αρχαία Ελληνικά / 11-12:30 Α3 Ερευνητική Εργασία

11:00-12:00 Γθεωρ2 Αρχαία Ελληνικά

12:00-12:45 Β1 Φυσική / 12:15-13:30 Γ3 Νεοελληνική Γλώσσα

13:00-14:00 Α1 Αγγλικά / 14:00-15:00 Α1-Α2 Άλγεβρα

20:00-22:00 Γθετ-Γυγ Χημεία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.4.2020

10:00-11:00 Α4 Μαθηματικά / 10:00-11:00 Γοικ ΑΕΠΠ

10:00-11:30 Βθεωρ Αρχαία Ελληνικά (ενισχυτική)

11:00-12:00 Α3 Αρχαία Ελληνικά / 11:00-12:00 Β3 Νεοελληνική Γλώσσα

11:00-12:00 Γ2-Νεοελληνική Γλώσσα / 11:00-12:00 Γ5 Νεοελλ. Γλώσσα

11:45-12:45 Α1 Αρχαία Ελληνικά

12:00-12:50 Γθεωρ2 Ιστορία / 12:00-13:00 Β1 Αγγλικά /12:00-13:00 Β2 Νεοελληνική Γλώσ.

13:00-13:50 Α1 Ιστορία / 14:00-15:00 Β2-Β4 Άλγεβρα

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.4.2020

12:00-13:30 Βθεωρ Αρχαία Ελληνικά

14:00-15:00 Β1 Λογοτεχνία / 15:00-16:00 Β4 Λογοτεχνία

16:00-18:00 Γθετ-Γυγ Χημεία

ΚΥΡΙΑΚΗ 12.4.2020

12:00-12:50  Γθεωρ2 Ιστορία / 12:00-13:30 Βθεωρ Αρχαία Ελληνικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Όσον αφορά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το διάστημα κατά το οποίο τα σχολεία παραμένουν κλειστά, σας ενημερώνουμε ότι στο Σχολείο μας εκτός από την σύγχρονη διδασκαλία (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Webex), για την οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σχολείου ωρολόγιο πρόγραμμα με τις ώρες των μαθημάτων, εφαρμόζεται και η ασύγχρονη διδασκαλία με την αποστολή εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές και την επεξεργασία του.

                                                                                     Από την Διεύθυνση

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανταποκρινόμενο στις εξελίξεις και στην αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών για την ανάσχεση της μετάδοσης του κορωνοϊού, ενεργοποιεί ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέψουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.

Για τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητο οι μαθητές της  Γ΄ τάξης ( σε πρώτη φάση ),  να κάνουν εγγραφή στο σχολικό δίκτυο  (https://register.sch.gr/students) και να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης, οι οποίοι θα τους επιτρέπουν να συμμετέχουν στις ψηφιακές τάξεις του ΠΣΔ (π.χ. e-class, e-me), που θα δημιουργήσουν οι καθηγητές τους.

Εγγραφή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ)

Οδηγίες εγγραφής:

  •             · Μαθητής – μαθήτρια, μπαίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

(https://register.sch.gr/students/)  του πανελλήνιου σχολικού δικτύου (ΠΣΔ).

  •          Δίνει στη φόρμα εγγραφής τα στοιχεία του, όπως αυτά αναγράφονται σε έλεγχο προόδου τριμήνου.
  •          Σε περίπτωση που δεν γνωρίζει τον Αριθμό Μητρώου, μπορεί να τον αφήσει κενό.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Προσωπικά δεδομένα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ


Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019), σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα (e-mail) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της ιδιότητά σας ως μαθητών ή/και γονεών ή κηδεμόνων και της σχέσης σας με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 και την απαγόρευση διδασκαλίας με φυσική παρουσία. Επιπλέον, οι μαθητές κατά τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κοινοποιούν σε συνεργαζόμενους με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, κατ’ επιλογήν τους, όνομα ή όνομα χρήστη, αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η ως άνω απαγόρευση, και εν συνεχεία θα διαγραφούν από τους εν λόγω παρόχους. Συστήνεται η σύνδεση των μαθητών μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser) (και όχι μέσω εφαρμογής).
Έχετε δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, λήψης αντιγράφου αυτών, διόρθωσης ανακριβειών, συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων, διαγραφής προσωπικών δεδομένων, διακοπής της επεξεργασίας τους, λήψης τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, διαβίβασής τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από το Ελληνικό Δημόσιο, διαβίβασής τους από το Ελληνικό Δημόσιο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αντίταξης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία τους για σκοπούς εμπορικής προώθησης.
Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας (e-mail επικοινωνίας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ).

Στρατολογία

«Ενημέρωση σχετικά με Πρόσκληση-Επιλογή-Κατανομή Στρατεύσιμου

Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2002).»

 

Μετά τα με αρ.πρωτ.Φ12α/35515/Δ4/10-3-2020 και Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10-3-2020 έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας και το με αρ. πρωτ. Φ.430/98/236268/Σ.8127/14-11-2019 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας επιθυμούμε να ενημερώσουμε τους άρρενες μαθητές του Σχολείου μας, οι οποίοι γεννήθηκαν το 2002, ότι θα πρέπει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020 να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στην Στρατολογία.

Από τη Διεύθυνση του 9ου ΓΕΛ Αθηνών

Υποκατηγορίες