Διοικητικό Συμβούλιο Σωματείου Γονέων και Κηδεμόνων 9ου Γενικού Λυκείου Αθηνων

Την Τρίτη 10 Φεβρουάριου 2015 έγιναν αρχαιρεσίες για την εκλογή μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου καθώς και εκπροσώπων στην Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Δ. Αθηναίων. Εξελέγησαν οι παρακάτω, οι οποίοι κατέλαβαν τις αντίστοιχες θέσεις στα Συλλογικά Όργανα, τα οποία συγκροτούνται ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος ΦΛΕΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αντιπρόεδρος ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Γεν. Γραμματέας ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
Αναπληρωτής Γραμ. ΓΚΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ταμίας ΓΚΑΛΙΠΟ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ
Έφορος ΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚ.
Μέλος ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
Μέλος ΦΙΛΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Μέλος ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΜΑΛΑΜΩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

  1. ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
  2. ΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  3. ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
  4. ΦΙΛΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
  5. ΓΚΑΛΙΠΟ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ             Αναπληρωματική

 δείτε Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων