Γενική Συνέλευση 01/01/2011

Μετά από πρόσκληση στα μέλη που έγινε νόμιμα και εμπρόθεσμα σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου, πραγματοποιήθηκε η τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, την 1η Iανουαρίου2011 στις 2μμ, στο χώρο του σχολείου.

Θέμα : Ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου για τα επόμενα δύο χρόνια

Στην Συνελευση έλαβαν μέρος συνολικά 34 γονείς που εκπροσώπησαν 49 μαθητές.

Υποψήφιοι - αποτελέσματα (με σειρά προτίμησης)
Για το νέο Δ.Σ.

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Διονύσης Δήμας Πρόεδρος
Γεώργιος Ράμμος Ειδικός Γραμματέας
Δημήτριος Γκογκόσης Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Μπαλάφας Τακτικό Μέλος
Μαρία Ζαζάρα Αναπληρωματικό Μέλος