Επιλογή Γλώσσας

Γενική Συνέλευση 05/01/2010

Μετά από πρόσκληση στα μέλη που έγινε νόμιμα και εμπρόθεσμα σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου, πραγματοποιήθηκε η τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, την 5η Iανουαρίου2010 στις 1μμ, στο χώρο του σχολείου.

Θέμα : Ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου για το επόμενο έτος

Στην Συνελευση έλαβαν μέρος συνολικά 39 γονείς που εκπροσώπησαν 55 μαθητές.

Υποψήφιοι - αποτελέσματα (με σειρά προτίμησης)
Για το νέο Δ.Σ.

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Κωνσταντίνος Μπαράκος Πρόεδρος
Γεώργιος Φιλιππίδης Ειδικός Γραμματέας
Αντώνιος Μπαλάφας Τακτικό Μέλος
Γεωργία Κουτσούκη Τακτικό Μέλος
Φιλιώ Χαραλάμπους Αναπληρωματικό Μέλος