Άρθρα

Συμβουλευτική-Επαγγελ.Προσανατ. (Υπεύθυνη: Πέδου Άννα. Π.Ε.78)

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2021

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ  2020

  1ο Επιστ. Πεδίο     2ο Επιστ. Πεδίο   3ο Επιστ. Πεδίο   4ο Επιστ. Πεδίο    

Νόμος 4692 /12-6-2020

Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Αρθρα 5,6,7,8,9 σελ: 1992-1995

 


Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων

Τεστ 1     Τεστ 2   Τεστ 3   Τεστ 4 

Τεστ Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας.