Επιλογή Γλώσσας

Έναρξη Σχ. Έτους 2021-22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 - 2022

 

                                        ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   

                             ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ                       ΩΡΑΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ