Επιλογή Γλώσσας

Απολυτήρια Γ΄ Τάξης

Ανακοίνωση

Από την διεύθυνση του 9ου Γεν. Λυκείου ανακοινώνεται ότι, την Τρίτη 30/6/2020 και ώρα 12 00  θα δοθούν τα απολυτήρια, στους μαθητές της  Γ΄ Λυκείου του σχολικού έτους 2019 - 2020.

Εγγραφές για το Σχ. Έτος 2020-21

Eγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές

των μαθητών/ριώνστα Δημόσια Λύκεια, Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ημερησίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη εσπερινού, (ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ.)

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,
Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών/τριών
στα Δημόσια Λύκεια, Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ημερησίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη εσπερινού, (ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ.)
για το σχολικό έτος 2020-21 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-
εγγραφές. Προκειμένου να αποφευχθούν εγκαίρως τυχόν προβλήματα, σας επισημαίνουμε τα
ακόλουθα:

  •  Η είσοδος στην εφαρμογή e-εγγραφές γίνεται με κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis). Ο κηδεμόνας που θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση με κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) θα πρέπει να είναι αυτός/ή που έχει δηλωθεί ως κηδεμόνας στο σχολείο. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλείστε: α. να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκτήσετε κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) ή β. να πραγματοποιήσετε την αλλαγή στοιχείων του κηδεμόνα άμεσα, δηλώνοντας ως κηδεμόνα τον γονέα/κηδεμόνα που διαθέτει κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis). Η αλλαγή θα γίνει στο σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια, μετά από επικοινωνία με τη σχολική μονάδα.
  •  Η διεύθυνση κατοικίας βάσει της οποίας θα εγγραφεί-κατανεμηθεί ο μαθητής/τρια είναι αυτή ηοποία έχει δηλωθεί στο σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα Myschool. Σε περίπτωση που δεν κατοικείτε πλέον στην ίδια διεύθυνση, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε έγκαιρα με τη σχολική μονάδα όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια και να προσκομίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά που θα σας ζητήσουν, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αλλαγή.
  •  Η ακριβής ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας είναι αυτή η οποία έχει ήδη δηλωθεί στο σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα Myschool. Αν υπάρχει θέμα διόρθωσης, παρακαλείστε να την πραγματοποιήσετε άμεσα στο σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια μετά από επικοινωνία με τη σχολική μονάδα η οποία θα σας ενημερώσει για τις απαραίτητες διαδικασίες.
  •  Ο Αριθμός Μητρώου μαθητή/τριας αναγράφεται σε έγγραφα από το σχολείο, όπως η βαθμολογία της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Σε περίπτωση που δεν έχετε κάποιο τέτοιο έγγραφο στη διάθεσή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σχολείο να σας δώσουν τον αριθμό.
  •  Η κατανομή των μαθητών/τριών της Α΄ τάξης σε Γενικά Λύκεια γίνεται σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας τους από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια, για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη χωροταξική κατανομή μπορείτε να καλείτε στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή e-εγγραφές δεν διατηρεί αρχείο αιτήσεων προηγούμενων ετών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όλα τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί διαγράφονται. Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας και της έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής, θα ενημερωθείτε με νεότερη εγκύκλιο.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προκειμένου να πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα οι
εγγραφές των μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2020-21.
Από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών
Π.Ε. και Δ.Ε.

Επανέναρξη Μαθημάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 αρχίζουν τα μαθήματα και για τις Α’ και Β’ Τάξεις.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Παιδείας, οι μαθητές έχουν χωριστεί σε μικρότερα τμήματα. Στον πίνακα Α  οι μαθητές της Α’ Τάξης μπορούν να δουν σε ποιο υποτμήμα του τμήματός τους εντάσσονται.

Για τους μαθητές της Β αναρτάται ο πίνακας Β με ονομαστικές καταστάσεις για τα υποτμήματα Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού.

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε δύο βδομάδες και τα υποτμήματα θα λειτουργούν εκ περιτροπής. Συγκεκριμένα:

Τα υποτμήματα που προσδιορίζονται ως –α θα λειτουργήσουν ΔευτέραΤετάρτηΠαρασκευή την πρώτη βδομάδα και ΤρίτηΠέμπτη την δεύτερη, ενώ τα τμήματα που προσδιορίζονται ως –β θα λειτουργήσουν Τρίτη – Πέμπτη την πρώτη βδομάδα και Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή την δεύτερη. Έτσι, όλοι οι μαθητές μέσα σε δύο βδομάδες θα έχουν ολοκληρώσει το εβδομαδιαίο πρόγραμμά τους. Και το πρόγραμμα θα επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο μέχρι την λήξη του διδακτικού έτους.

Το μάθημα θα αρχίζει στις 8:15 το πρωί. Διαλείμματα 15’ θα γίνονται ανά δύο διδακτικές ώρες, όπως φαίνεται και στον πίνακα Γ.

Την Δευτέρα 18/5, για τα τμήματα–α, και την Τρίτη 19/5, για τα τμήματα –β, θα γίνει ενημέρωση των μαθητών σχετικά με το πώς θα λειτουργήσει το σχολείο αυτό το διάστημα και θα δοθούν λεπτομερείς οδηγίες για θέματα υγιεινής και προστασίας και για τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά την διάρκεια της ημέρας και κατά την αναγκαστική συναναστροφή μας με άλλους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την έναρξη των μαθημάτων της Α’ και της Β’ Τάξης, τροποποιείται και το πρόγραμμα της Γ. Οι μαθητές θα πρέπει να σημειώσουν το νέο πρόγραμμα, που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την Τρίτη αυτή την βδομάδα. Οι μαθητές δηλ. της Γ’ Τάξης θα προσέλθουν Τρίτη και Πέμπτη αυτήν την βδομάδα και την επόμενη ΔευτέραΤετάρτηΠαρασκευή. Και το πρόγραμμα θα επαναλαμβάνεται με τον τρόπο αυτό.

Από την Διεύθυνση

Πίνακας Α         Πίνακας Β           Πίνακας Γ (Ωράριο)           Αίθουσες 

Πρόγραμμα Α΄  Τάξης  

                     Πρόγραμμα Β΄  Τάξης  

                                           Πρόγραμμα Γ΄  Τάξης          

 

 

Ανακοίνωση για τη Γ΄Λυκείου

Αγαπημένα μας παιδιά της Γ' Λυκείου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την επάνοδό σας στο σχολείο τη Δευτέρα 11/5/2020 για τα παρκάτω:  

  Θα πρέπει να προσκομίσετε στο σχολείο δύο έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας και μια φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας. Αυτά απαιτούνται για το δελτίο εξεταζομένου στις πανελλαδικές εξετάσεις και για το απολυτήριο Λυκείου. Τα φωτογραφεία είναι ανοικτά.     Εντός της εβδομάδας θα σας ενημερώσουμε μέσω του site σχετικά με την προσέλευσή σας στο σχολείο και την οργάνωση των τμημάτων και του ωρολογίου προγράμματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και του ΕΟΔΥ.

Καλή αντάμωση

Τερέζα Ροζάκη, Διευθύντρια

Πρόγραμμα Τηλεμαθημάτων 11/5 -17/5/2020

 

 

Δείτε το πρόγραμμα εδώ 

Πρόγραμμα Τηλεδιασκέψεων (Επιλέγετε για μεγέθυνση)

9ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ 

Προγραμματισμένα μαθήματα εξ αποστάσεως  Απο Δευτέρα 6/4/2020 εως Κυριακή 12/4/2020

ΔΕΥΤΕΡΑ 6.4.2020

10:00-10:45 Α4 Φυσική / 10:00-11:00 Γοικ. ΑΕΠΠ / 10:00-11:00 Γθεωρ1 Ιστορία

10:30-12:00 Α3 Αρχαία Ελληνικά

11:15-12:00 Α1-Α2 Φυσική / 11:00-12:15 Β4 Νεοελληνική Γλώσσα / 11:00-12:00 Γ5 Νεοελλ. Γλώσσα

11:30-12:30 Β1 Μαθηματικά / 11:30-12:30 Γθεωρ2 Αρχαία Ελληνικά

12:30-13:30 Α1Αρχαία Ελληνικά / 13:00-13:50 Α2 Αρχαία Ελληνικά / 13:00-14:00 Α3 Αγγλικά

15:00-16:00 Α2 Χημεία / 18:00-19:30Βθεωρ Αρχαία Ελληνικά (ενισχυτική διδ/λία)

ΤΡΙΤΗ 7.4.2020

10:00-11:00 Β3 Μαθηματικά / 10:00-11:00 Γοικ ΑΕΠΠ / 10:00-11:30 Γθετ Φυσική

10:00-12:00 Γθεωρ1 Αρχαία Ελληνικά

11:00-12:30 Α1 Ερευν. Εργ. / 11:00-11:50 Α2 Αρχαία Ελληνικά / 11:15-12:15 Α4 Μαθηματ.

12:00-13:00 Β2 Νεοελληνική Γλώσσα

13:00-14:00 Α2 Αγγλικά / 13:00-14:15 Β1 Νεοελληνική Γλώσσα

13:30-14:30 Γ3 Νεοελληνική Γλώσσα / 15:00-16:00 Α4 Χημεία

ΤΕΤΑΡΤΗ 8.4.2020

10:00-11:00 Γοικ ΑΕΠΠ / 10:30-11:30 Βθετ1 Φυσική

11:00-12:00 Γθεωρ1 Ιστορία / 11:00-12:00 Γθεωρ2 Αρχαία Ελληνικά

12:00-13:00 Α1-Α2Άλγεβρα/ 12:00-12:45 Α3 Φυσική / 12:00-13:00 Γ5 Νεοελλ. Γλώσσα

12:00-13:00 Β1 Μαθηματικά / 12:00-13:00 Β2 Αγγλικά / 12:30-13:30 Γ2 Νεοελληνική Γλώσ.

13:00-14:00 Β3 Αγγλικά / 14:00-15:00 Β2-Β4 Άλγεβρα

15:00-16:00 Α1 Χημεία / 18:00-19:30Βθεωρ Αρχαία Ελληνικά (ενισχυτική)

ΠΕΜΠΤΗ 9.4.2020

10:00-11:00 Β1 Λογοτεχνία / 10:00-11:00 Β3 Μαθηματικά / 10:00-11:00 Γοικ-ΑΕΠΠ

10:00-11:30 Γθετ Φυσική / 10:00-12:00 Γθεωρ1 Αρχαία Ελληνικά

11:00-11:50 Α2 Αρχαία Ελληνικά / 11-12:30 Α3 Ερευνητική Εργασία

11:00-12:00 Γθεωρ2 Αρχαία Ελληνικά

12:00-12:45 Β1 Φυσική / 12:15-13:30 Γ3 Νεοελληνική Γλώσσα

13:00-14:00 Α1 Αγγλικά / 14:00-15:00 Α1-Α2 Άλγεβρα

20:00-22:00 Γθετ-Γυγ Χημεία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.4.2020

10:00-11:00 Α4 Μαθηματικά / 10:00-11:00 Γοικ ΑΕΠΠ

10:00-11:30 Βθεωρ Αρχαία Ελληνικά (ενισχυτική)

11:00-12:00 Α3 Αρχαία Ελληνικά / 11:00-12:00 Β3 Νεοελληνική Γλώσσα

11:00-12:00 Γ2-Νεοελληνική Γλώσσα / 11:00-12:00 Γ5 Νεοελλ. Γλώσσα

11:45-12:45 Α1 Αρχαία Ελληνικά

12:00-12:50 Γθεωρ2 Ιστορία / 12:00-13:00 Β1 Αγγλικά /12:00-13:00 Β2 Νεοελληνική Γλώσ.

13:00-13:50 Α1 Ιστορία / 14:00-15:00 Β2-Β4 Άλγεβρα

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.4.2020

12:00-13:30 Βθεωρ Αρχαία Ελληνικά

14:00-15:00 Β1 Λογοτεχνία / 15:00-16:00 Β4 Λογοτεχνία

16:00-18:00 Γθετ-Γυγ Χημεία

ΚΥΡΙΑΚΗ 12.4.2020

12:00-12:50  Γθεωρ2 Ιστορία / 12:00-13:30 Βθεωρ Αρχαία Ελληνικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Όσον αφορά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το διάστημα κατά το οποίο τα σχολεία παραμένουν κλειστά, σας ενημερώνουμε ότι στο Σχολείο μας εκτός από την σύγχρονη διδασκαλία (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Webex), για την οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σχολείου ωρολόγιο πρόγραμμα με τις ώρες των μαθημάτων, εφαρμόζεται και η ασύγχρονη διδασκαλία με την αποστολή εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές και την επεξεργασία του.

                                                                                     Από την Διεύθυνση

Υποκατηγορίες