Επιλογή Γλώσσας

Πανελλαδικές Εξετασεις 2021

Αίτηση - Δήλωση για τις Πανελλαδικές 2021

Από τη διεύθυνση του σχολείο ανακοινώνονται τα εξής:

Εκδόθηκε η εγκύκλιος που αφορά (μόνο) του μαθητές της τελευταίας τάξης Γ΄, οι ποίοι επιθυμούν την συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις 2021.

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης - Δήλωσης ορίζεται απο την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου

Η Αίτηση - Δήλωση υποβάλλεται- αποστέλλεται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), απο τον μαθητή - μαθήτρια προς το σχολείο.

Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε στα παρακάτω επισυναπτόμενα έγγραφα.

  1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ         2ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ   3. ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ

4ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 5. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΝ

6. Προσοχή, αφορά μόνο μαθητές που πάσχουν απο σοβαρές παθήσεις

7. Εκδοση Πιστοποιητικού για υποψήφιους με σοβαρές παθήσεις