Εκπαιδευτική εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη

30 Μαρτίου 2011
Πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη με τις ομάδες των μαθητών των δύο πολιτιστικών προγραμμάτων : 1) Ομάδα Ντοκιμαντέρ Οι μουσικοί των δρόμων και 2) Πρόγραμμα Ο Ξένος: Ο Μετανάστης, ο πρόσφυγας, ο Ομογενής. Έγινε επίσκεψη στο Ζωγράφειο Λύκειο Κων/λεως.