ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PISA

Σας ενημερώνουμε ότι η διεξαγωγή του Προγράμματος PISA δεν θα ξεκινήσει στις 17 Μαρτίου όπως είχε αρχικά ορισθεί, λόγω τεχνικών προβλημάτων σε πολλά εργαστήρια πληροφορικής των σχολείων του δείγματος. Θα σας ειδοποιήσουμε σύντομα για τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής του Προγράμματος.

Με εκτίμηση

Ομάδα PISA