Επιλογή Γλώσσας

Επανέναρξη Μαθημάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 αρχίζουν τα μαθήματα και για τις Α’ και Β’ Τάξεις.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Παιδείας, οι μαθητές έχουν χωριστεί σε μικρότερα τμήματα. Στον πίνακα Α  οι μαθητές της Α’ Τάξης μπορούν να δουν σε ποιο υποτμήμα του τμήματός τους εντάσσονται.

Για τους μαθητές της Β αναρτάται ο πίνακας Β με ονομαστικές καταστάσεις για τα υποτμήματα Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού.

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε δύο βδομάδες και τα υποτμήματα θα λειτουργούν εκ περιτροπής. Συγκεκριμένα:

Τα υποτμήματα που προσδιορίζονται ως –α θα λειτουργήσουν ΔευτέραΤετάρτηΠαρασκευή την πρώτη βδομάδα και ΤρίτηΠέμπτη την δεύτερη, ενώ τα τμήματα που προσδιορίζονται ως –β θα λειτουργήσουν Τρίτη – Πέμπτη την πρώτη βδομάδα και Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή την δεύτερη. Έτσι, όλοι οι μαθητές μέσα σε δύο βδομάδες θα έχουν ολοκληρώσει το εβδομαδιαίο πρόγραμμά τους. Και το πρόγραμμα θα επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο μέχρι την λήξη του διδακτικού έτους.

Το μάθημα θα αρχίζει στις 8:15 το πρωί. Διαλείμματα 15’ θα γίνονται ανά δύο διδακτικές ώρες, όπως φαίνεται και στον πίνακα Γ.

Την Δευτέρα 18/5, για τα τμήματα–α, και την Τρίτη 19/5, για τα τμήματα –β, θα γίνει ενημέρωση των μαθητών σχετικά με το πώς θα λειτουργήσει το σχολείο αυτό το διάστημα και θα δοθούν λεπτομερείς οδηγίες για θέματα υγιεινής και προστασίας και για τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά την διάρκεια της ημέρας και κατά την αναγκαστική συναναστροφή μας με άλλους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την έναρξη των μαθημάτων της Α’ και της Β’ Τάξης, τροποποιείται και το πρόγραμμα της Γ. Οι μαθητές θα πρέπει να σημειώσουν το νέο πρόγραμμα, που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την Τρίτη αυτή την βδομάδα. Οι μαθητές δηλ. της Γ’ Τάξης θα προσέλθουν Τρίτη και Πέμπτη αυτήν την βδομάδα και την επόμενη ΔευτέραΤετάρτηΠαρασκευή. Και το πρόγραμμα θα επαναλαμβάνεται με τον τρόπο αυτό.

Από την Διεύθυνση

Πίνακας Α         Πίνακας Β           Πίνακας Γ (Ωράριο)           Αίθουσες 

Πρόγραμμα Α΄  Τάξης  

                     Πρόγραμμα Β΄  Τάξης  

                                           Πρόγραμμα Γ΄  Τάξης