Στατιστικά Ιούνιος 2014

 Το αρχείο που ακολουθεί είναι η παρουσίαση (σε power point )

των αποτελεσμάτων των μαθητών μας

στις Πανελλαδικές εξετάσεις Μαΐου - Ιουνίου 2014

Στατιστικά Πανελλαδικών Ιούνιος 2014