Επιλογή Γλώσσας

Πρόγραμμα ERASMUS+ Βασιλεία Ελβετίας

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+

GYMNASIUM MUTTENZ  (11-13 JANUARY 2015)

338

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας (Ι.Κ.Υ.) για την υποβολή αιτήσεων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+, το σχολείο μας προτίθεται να καταθέσει αίτηση για τη συμμετοχή του στο ανωτέρω πρόγραμμα και συγκεκριμένα στη δράση ΚΑ2 «Στρατηγικές συμπράξεις».

337

Στη δράση αυτή συμμετέχουν ένδεκα (11) σχολεία από δέκα (10) χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Ισπανία, Τουρκία, Λιθουανία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία και Ελλάδα). Για την καλύτερη και πιο αντιπροσωπευτική επεξεργασία της αίτησης, η Διευθύντρια του Σχολείου κα Ιωάννα Ψίνα καθώς και εκπαιδευτικοί από τις παραπάνω χώρες συμμετείχαν στις εργασίες της προπαρασκευαστικής συνάντησης στη Βασιλεία.

Η αίτηση θα κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία της Ε.Ε. έως και την 31η Μαρτίου 2015 για να αξιολογηθεί.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία σ? αυτήν την προσπάθεια του Σχολείου μας, ούτως ώστε οι μαθητές μας - με την καθοδήγηση των καθηγητών τους - να μυηθούν σε καινοτόμα επιστημονικά προγράμματα, τα οποία θα τους βοηθήσουν στη χάραξη υψηλών στόχων, στην απόκτηση βιωματικών εμπειριών και στην επαφή και συνεργασία με τους ομότιμούς τους από τις χώρες της Ε.Ε.