Επιλογή Γλώσσας

τηλέφωνο σχολείου

Σας ενημερώνουμε οτι για την επικοινωνία σας με το σχολείο πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τον αριθμό τηλεφώνου:

210-3464680