15/05/2022

👉Πρόγραμμα εξετάσεων  Έναρξη Δευτέρα 23/5/2022

ΠΡΟΣΟΧΗ! 3ωρη εξέταση στο μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ  23.5.22   -  Α’ και Γ’ ΤΑΞΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ  25.5.22   -   Β’ ΤΑΞΗ